کرسی‌های زغالی و دل‌های از کینه خالی

کرسی‌های زغالی و دل‌های از کینه خالی

کرسی‌های زغالی و دل‌های از کینه خالی     در گذشته در شب‌های سرد زمستان کرسی نه تنها گرما بخش خانه‌ها بلکه بهترین بهانه برای دور هم بودن و شب‌نشینی‌ها بود، چای استکان‌های کمر باریک، شعر و شاهنامه‌خوانی نیز گاهی چاشنی این محفل‌ها می‌شد. اتاق کوچک و کاه‌گ...